Weemoira (2006)

Mick Thornton

(tekst van Ted Polet)

Jaren geleden bouwde P.D.Hancock, de eerste pionier van het smalspoor op 9 mm, een vreemd uitziende lokomotief op een onderstel voorzien van een enorme motor uit de jaren '50. Deze was zo groot dat hij door het dak van de cabine stak en moest worden verborgen onder een soort uitbouw. Ondanks het wat onwaarschijnlijke ontwerp ontstond zo een leuk model, door de bouwer 'Moira' genoemd vermoedelijk naar één van zijn jonge nichtjes. Omstreeks 1960 verdween het model van het toneel, en zeer onlangs bleek het 'voor 99 jaar' door P.D.Hancock te zijn uitgeleend aan Rod Allcock, die het meebracht naar de tenstoonstelling van Swanley in 2004. Het opduiken van dit model van een bekende pionier veroorzaakte wat opschudding en leidde er toe dat Mick Thornton zijn eigen interpretatie bouwde, een kleinere versie die hij de toepasselijke naam 'WeeMoira' (kleine Moira) gaf...

P.D.Hancock's model in de oorspronkelijke kleur:

Model van Mick Thornton:

Meer foto's